In onze verklarende woordenlijst vindt u alle belangrijke begrippen rondom het thema transport. Informeer u nu!

A

 • ADR

  ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

  Dit is een internationale overeenkomst voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg.
 • AÖSp

  AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (Algemene Oostenrijkse expediteursvoorwaarden)  De toepassing van de AÖSp dient overeengekomen te worden. Deze regelen onder andere de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en expediteur en de aansprakelijkheid van de expediteur.

C

 • CMR

  CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

  De CMR is de "overeenkomst over het transportverdrag in het internationale goederentransport over de weg". De bepalingen van de CMR dienen verplicht te worden toegepast tussen alle contractlanden in grensoverschrijdend goederenvervoer over de weg.
 • Code of Conduct

  Een "code of conduct" of "gedragscodex" is een verzameling van gewenste gedragswijzen in verschillende situaties en samenhangen, waaraan ondernemingen zich vrijwillig onderwerpen.
  De WALTER GROUP heeft een eigen code of conduct ontwikkeld, die als richtlijn dient voor onze medewerkers en leidinggevenden bij hun beslissingen en hun zakelijke activiteiten.  Code of Conduct (PDF)

 • Complete lading

  Bij een complete lading gaat het om de lading van een volledige vrachtwagen die in principe voor één enkele ontvanger bestemd is. Het internationale begrip hiervoor is "FTL" - full truck load.
 • CONNECT

  CONNECT is ons onlineportaal voor klanten, dat kan worden gebruikt om opdrachten gemakkelijk met een muisklik af te handelen. Andere functies: actueel opdrachtenoverzicht en beschikbaarstelling van nuttige extra informatie: onder CONNECT vindt u een demo met meer informatie.

  CONNECT

D

 • Intermodaal transport

  Om het transport zo milieuvriendelijk en kostenefficiënt mogelijk uit te voeren, worden bij intermodaal vervoer de verschillende vervoersmethoden weg, spoor en ferry optimaal met elkaar gecombineerd.

  • Spoor/short-sea voor het hoofdgedeelte van de route (milieuvriendelijke transportoplossing)
  • Vrachtauto's voor de voor- en naloop (flexibel afhalen en afleveren)

E

 • EN 12642 XL

  EN 12642 XL is een begrip uit de ladingszekering. Hierbij gaat het om de Europese norm voor versterkte voertuigopbouwen. XL-opbouwen voldoen aan deze norm (versterkte voertuigopbouwen). De totale trailervloot van LKW WALTER voor intermodaal vervoer voldoet aan de norm EN 12642 XL.
 • EURO-klassen (2, 3, 4, 5, 6)

  EURO 2, 3, 4, 5 of 6 staat voor de verschillende motorklassen van vrachtwagens die geluidsarm en weinig vervuilend zijn.
  LKW WALTER gebruikt voornamelijk transportpartners met milieuvriendelijke apparatuur vanaf EURO-klasse 4.

F

 • FTL

  FTL is de Engelse afkorting voor "Full Truck Load" (volledige lading).

G

 • Gecombineerde ladingszekering

  Bij gecombineerde ladingzekering worden elementen van de vormsluitende ladingszekering en de ladingszekering met klemsjorring gecombineerd. De te laden goederen worden bijvoorbeeld tegen het kopschot geladen en met spanbanden vormsluitend en met klemsjorring gezekerd. In de praktijk is dit een heel vaak gebruikte methode van ladingszekering.
 • GREEN transport

  Bij "GREEN transport" gaat het om een merk van LKW WALTER, waaronder al onze activiteiten ter verkleining van uitstoot van schadelijke stoffen bij transporten samengevat zijn.  GREEN transport

 • GZA

  GZA = Grundlagen der Zusammenarbeit (basisprincipes van de samenwerking)
  Deze vormen de basis voor een toekomstige samenwerking met onze transportpartners.

I

 • Incoterms

  De Incoterms (International Commercial Terms) zijn gestandaardiseerde internationale handelsbepalingen. Ze worden door de International Chamber of Commerce geregistreerd en uitgegeven (actueel: Incoterms 2010). De partijen (verkoper, koper) in een zakenrelatie kunnen een bepaling uit deze Incoterms afspreken. Met behulp van de Incoterms worden de wezenlijke plichten van verkoper en koper, met name de risico-overdracht en de kosten van de levering, tussen de handelspartners geregeld.  Incoterms

 • ISO

  ISO = "International Organization for Standardization" (Internationale organisatie voor standaardisering)

  LKW WALTER is sinds 1992 kwaliteitgecertificeerd volgens ISO 9001:2008 en sinds 2016 milieugecertificeerd volgens ISO 14001:2004.  ISO-certificaat (PDF)

K

 • Klemsjorring

  Klemsjorring is een manier van ladingszekering.

  Bij ladingszekering met klemsjorring wordt door het neerjorren van de te laden goederen de gewichtskracht van de te laden goederen verhoogd en zo een betere ladingszekering bereikt.

  Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door neersjorren met spanriemen.

L

 • LOADS TODAY

  LOADS TODAY, de toonaangevende vrachtbeurs van Europa voor volle vrachten, is een internetplatform van LKW WALTER voor transportpartners.
  Een belangrijk voordeel van LOADS TODAY ligt daarin, dat transportpartners van LKW WALTER in LOADS TODAY uitsluitend volle vrachten vinden, waarvoor LKW WALTER opdracht geeft en die LKW WALTER betaalt.  LOADS TODAY

 • LTL

  LTL is de Engelse afkorting van "Less than Truck Load" (deellading).

O

 • Online boeking

  Inboeken van opdrachten via ons online klantenportaal CONNECT.  Zie ook CONNECT.

P

 • PPE

  PPE = Personal protective equipment (persoonlijke beschermingsmiddelen)

  De volgende gebodstekenen schrijven constant gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen voor: veiligheidshelm (EN 397), veiligheidsbril (EN 166/EN 166-3), gehoorbescherming (EN 352), lichaamsbedekkende kleding, veiligheidsvest (EN 471), werkhandschoenen (EN 388) en veiligheidsschoenen met stalen tippen(EN 20345 S1)  Videoclip persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

R

 • rollengoot

  Blik- en staalrollen worden als coils aangeduid. Om deze coils (rollen die meerdere tonnen kunnen wegen) veilig te kunnen laden, is een speciale verpakking (frame) of een trailer met rollengoot nodig. De goot is een afdekbare verlaging van de bodem in de trailer van ongeveer 5 tot 8,5 m lang. Bij een afgedekte goot kunnen op deze wagens ook allerlei andere goederen worden geladen.  Trailervloot van LKW WALTER

 • Rondritmodel

  Bij het rondritmodel zijn onze transportpartners voortdurend tussen twee landen in rondrit onderweg (bijvoorbeeld Duitsland - Frankrijk - Duitsland).

S

 • SHEQ

  SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

  LKW WALTER heeft in 2005 de gebieden veiligheid/gezondheid, milieu en kwaliteit samengebracht. In 2008 werd het security management geïnstalleerd. Sindsdien zijn de genoemde thema's onder het begrip SHEQ samengebracht.  SHEQ-management

 • Short Sea Shipping

  Short sea shipping staat voor goederenvervoer over zee binnen een continent.
  Dit is voor LKW WALTER één van de mogelijke verkeerswegen in gecombineerd verkeer.
 • Spanbanden

  Spanbanden dienen voor het bevestigen en zekeren van de geladen goederen.
  Er wordt onderscheid gemaakt tussen spanbanden met korte hendel (ca. 350 daN spankracht) en spanbanden met lange hendel (ca. 500 daN spankracht).
 • SQAS

  SQAS = Saftey & Quality Assessment System

  De SQAS-beoordeling is een systeem dat door CEFIC, de "European Chemical Industry Council" (overkoepelend verbond van de Europese chemische industrie) werd ontwikkeld.
  De beoordeling moet elke drie jaar worden vernieuwd en dient als methode om kwaliteit, veiligheid (van personen en zaken), milieugedrag en de CSR-maatregelen van transport- en logistieke ondernemingen in uniforme vorm te kwalificeren.
  LKW WALTER werd al in 1995 voor de eerste keer volgens SQAS beoordeeld.

T

 • Trailer-trucking

  Onder trailer-trucking verstaan we het afhandelen van het voor- en natransport in intermodaal vervoer, dat wil zeggen het trekken van de LKW WALTER-oplegger van de laadplaats naar de combiterminal/-haven of van de combiterminal/-haven naar de losplaats.

V

 • Vormsluiting

  Vormsluiting is een manier van ladingszekering.

  Bij vormsluitende ladingzekering worden de te laden goederen direct en zonder lege ruimtes tot aan de begrenzing van de laadruimte (kopschot, zijwand, rongen, enz.) geladen.
  Vormsluitende belading geldt in combinatie met XL-opleggers als bijzonder efficiënte methode van ladingszekering.

 • Vrachtbeurs

  In een vrachtbeurs worden ladingen en transporten tussen aanbieders van vrachtgoederen en aanbieders van laadruimte (meestal online) verhandeld.

W

 • WAB

  WAB = Wechselaufbau (wissellaadbak)

  Wissellaadbakken worden voornamelijk in het intermodaal vervoer spoor/weg gebruikt.
  Wissellaadbakken van onze eigen vloot voldoen aan de verhoogde ladingszekeringseisen. (Controle volgens EN 12642 XL.) Op dit moment gebruiken we meer dan 200 wissellaadbakken.  Trailervloot van LKW WALTER

 • Wrijvingswaarde µ (mu)

  Als de lading op het laadoppervlak staat, ontstaat wrijving tussen de geladen goederen en de vloer van de oplegger, die wordt uitgedrukt met de wrijvingswaarde. Deze waarde dient voor het berekenen van de verschuifbaarheid van de lading en het benodigde aantal spanriemen.

X

 • XL-opleggers

  In tegenstelling tot standaardopleggers heeft de XL-oplegger in zijn opbouw eigenschappen die de ladingszekering positief ondersteunen, bijvoorbeeld versterkte kopwand, 4 deursloten, versterkte huif, minimaal 32 zijlatten, stevigere opbouw en versterkte zijhuif.

  Onze eigen trailervloot bestaat uitsluitend uit XL-opleggers.  Zie ook EN 12642 XL.

^ - Top

Deze website maakt gebruik van cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te kunnen bieden. Door de website te gebruiken, stemt u in met het opslaan van cookies. Meer informatie vindt u hier: Gebruiksvoorwaarden