Efficiënte ladingzekering is afhankelijk van de soort goederen en begint met de juiste, transportgeschikte verpakking, het beladen en het stouwen en zekeren van de te laden goederen. Alleen goed verpakte en gestouwde goederen kunnen transport- en verkeersveilig gezekerd en getransporteerd worden.

De manieren van ladingzekering

Vormsluitende ladingzekering

Vormsluitende ladingszekering: vastzetten in rijrichting met paletten Vormsluitende ladingszekering: vastzetten in rijrichting met paletten

Bij vormsluitende ladingzekering worden de te laden goederen direct en zonder lege ruimtes tot aan de begrenzing van de laadruimte (kopschot, zijwand, rongen, enz.) geladen.
Vormsluitende belading geldt in combinatie met XL-opleggers als bijzonder efficiënte methode van ladingszekering.


Als dit op basis van de aard van de te laden goederen niet mogelijk is, dan kan de vormsluiting bereikt worden door gebruik te maken van spanbanden en hulpmiddelen.

Klemsjorring door neersjorren Klemsjorring door neersjorren

Ladingzekering met klemsjorring

Bij ladingszekering met klemsjorring wordt door het neerjorren van de te laden goederen de gewichtskracht van de te laden goederen verhoogd en zo een betere ladingszekering bereikt.


Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door neersjorren met spanriemen.

Vormsluiting en klemsjorring gecombineerd Vormsluiting en klemsjorring gecombineerd

Gecombineerde ladingszekering

Bij gecombineerde ladingzekering worden elementen van de vormsluitende ladingszekering en de ladingszekering met klemsjorring gecombineerd. De te laden goederen worden bijvoorbeeld tegen het kopschot geladen en met spanbanden vormsluitend en met klemsjorring gezekerd. In de praktijk is dit een heel vaak gebruikte methode van ladingszekering.


Bij de hier afgedrukte afbeeldingen gaat het om symbolische afbeeldingen. Informatiebladen met concrete voorbeelden uit de praktijk volgens EN 12195-1 over de verschillende methodes van ladingszekering voor verschillende productgroepen kunt u via uw contactpersoon krijgen.

Videoclip "Soorten ladingszekering"

Soorten ladingszekering play
True
http://www.lkw-walter.be/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Fysieke principes van ladingszekering

Krachtinwerking op geladen goederen bij transport over de weg

Bij normaal rijgedrag (daaronder vallen ook noodstops, versnellingen, uitwijkmanoeuvres en slecht wegdek) werken enorme krachten in op de lading.


Voorbeeld: 0,5 G op de zijkant betekent dat geladen goederen met een gewicht van 10 ton met een kracht van tot 5 ton gewicht tegen de huif kunnen drukken: 0,5 G = 50% van het eigen gewicht.Krachtinwerking op geladen goederen bij transport over de weg Krachtinwerking op geladen goederen bij transport over de weg

Wrijvingswaarde µ (mu)

 

Als de lading op het laadoppervlak staat, ontstaat wrijving tussen de geladen goederen en de vloer van de oplegger, die wordt uitgedrukt met de wrijvingswaarde. Deze waarde dient voor het berekenen van de verschuifbaarheid van de lading en het benodigde aantal spanriemen.

Spanbanden en hulpmiddelen voor ladingszekering

Een voldoende aantal ladingszekeringsmiddelen (spanbanden, hoekbeschermers, antislipmatten) en hun onberispelijke toestand zijn basisvoorwaarden voor een effectieve ladingszekering.
Spanband met ratel met lange hefboom Spanband met ratel met lange hefboom Spankrachtmeetapparaat Spankrachtmeetapparaat

Spanbanden en spankrachtmeetapparaat

Spanbanden dienen in eerste instantie voor het creëren van een ladingzekering met klemsjorring en een vormsluitende ladingszekering op de vrachtwagen. Door het neersjorren wordt de gewichtskracht verhoogd en een betere ladingszekering bereikt. In principe wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • Ratel met korte hefboom met ca. 350 daN (kg) spankracht
 • Ratel met lange hefboom met ca. 500 daN (kg) spankracht

De effectieve spankracht hangt er in principe van af, met welke krachtinspanning de spanband met de ratel wordt aangetrokken. Daarom kan de effectief bereikte spankracht alleen met behulp van een spankrachtmeetapparaat bepaald worden.

Videoclip "Gebruik vanspanbanden"

Gebruik vanspanbanden play
True
http://www.lkw-walter.be/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Hulpmiddelen: antislipmatten en hoekbeschermers

In principe verhogen antislipmatten de wrijvingswaarde. Deze eigenschap is bij de ladingszekering echter slechts bij bepaalde producten een voordeel. Bij andere producten kan het gebruik hiervanzelfs een negatief effect hebben (bijvoorbeeld goederen die op een pallet verglijden, versterkt kanteleffect).

Hoekbeschermers beschermen niet alleen de geladen goederen en de spanband, maar zijn ook een effectief hulpmiddel voor ladingszekering. Ze verdelen de spankracht gelijkmatig.

LKW WALTER heeft als standaarduitrusting 20 spanriemen aan boord. Antiglijmatten en hoekbeschermers zijn geen standaard ladingszekeringsmiddelen. De klant moet afhankelijk van het gebruik bepalen welke ladingszekeringsmiddelen met welke eigenschappen hij nodig heeft.

Verantwoordelijkheden bij ladingszekering

CMR

De CMR is de belangrijkste juridische basis voor het uitvoeren van internationale transporten en regelt ook de verantwoordelijkheden bij de ladingszekering.


Artikel 17.4 b. en c.

De transporteur is (...) vrij van zijn aansprakelijkheid als het verlies of de beschadiging ontstaan is vanuit één of meerdere omstandigheden door op de volgende wijze verbonden bijzondere gevaren:

 1. Ontbrekende of gebrekkige verpakking, als de goederen naar hun aard bij een ontbrekende of gebrekkige verpakking zijn blootgesteld aan verlies of beschadigingen.
 2. Handling, laden, stouwen of lossen van de goederen door de verzender, de ontvanger of een derde die namens de verzender of ontvanger handelt.
Verantwoordelijkheden bij ladingszekering

De verantwoordelijkheden bij de ladingszekering worden door verschillende juridische principes geregeld. In principe delen de lader (het laadpersoneel) en de vervoerder (de chauffeur) de verantwoordelijkheid voor correcte ladingszekering.


Transportzekere lading

 • De te laden goederen en hun verpakking moeten in correcte toestand en geschikt voor transport zijn (stabiele verpakkingseenheid).
 • De gebruikte pallets of andere ladingshulpmiddelen moeten in technisch perfecte staat zijn.
 • De lading moet zo zijn gestouwd en gezekerd dat hij niet kan glijden, dat beschadiging vermeden wordt en dat omvallen of van het voertuig vallen uitgesloten is.

Bedrijfszekere lading

 • Aanhouden van het toegestane totaal gewicht
 • Aanhouden van de toegestane asbelasting
 • Aanhouden van de toegestane afmetingen van het voertuig incl. lading
 • Controle onderweg van de uitgevoerde ladingszekeringsmaatregelen op hun effectiviteit, bijvoorbeeld nasjorren van de sjormiddelen.
 • De voertuigfuncties mogen niet gehinderd worden (eenzijdige belading, kopzware belading)

Normen van de ladingzekering

EN-normen gelden overal in de EU. Hierdoor wordt een internationale standaard voor uniforme en correcte ladingszekering gedefinieerd.

De voor ons werkbereik gangbaarste normen zijn:

 • DIN EN 12195-1:2014 Vastleggen van correcte ladingszekering
 • DIN EN 12642 Voertuigopbouwen (L-/normale of XL-oplegger)
 • DIN EN 12640 Sjorpunten (bijvoorbeeld draagvermogen en plaatsing van sjorogen op de oplegger)
Intermodaal transport Intermodaal transport

Ladingszekering in intermodaal vervoer

Bij intermodale transporten moet de lading tegen sterkere krachtinwerkingen in beide rijrichtingen (spoor 1 G) en opzij (weg 0,7 G) tegen glijden gezekerd worden. De trailers/wissellaadbakken worden bij transport per spoor zowel met de rijrichting mee als tegen de rijrichting op de wagons geladen.

XL-opleggers versus standaardopleggers

In tegenstelling tot de standaardoplegger heeft de XL-oplegger bij de ladingszekering eigenschappen die de ladingszekering positief ondersteunen, bijvoorbeeld een versterkte kopse wand, een stevigere opbouw en versterkte zijhuiven. Onze kraanbare eigen vloot bestaat uitsluitend uit XL-opleggers.

Deskundigen over het thema ladingszekering

Hoe transportzeker moet worden gestouwd en gezekerd is de verantwoordelijkheid van de verlader, die de goederen en hun verpakking kent!


LKW WALTER geeft GEEN tips van deskundigen en adviseert klanten of verladers NIET met het oog op optimale of correcte ladingszekeringsmaatregelen!


De correcte ladingszekering is afhankelijk van de aard van de goederen en verpakking. Laat u daarom persoonlijk, afgestemd op uw product, adviseren door ladingszekeringsdeskundigen.

 • TÜV
 • DEKRA
 • ÖAMTC
 • Europese Commissie
 • Verzekeringsexperts
 • Adviesondernemingen Ladingzekering

Verdere informatie:

^ - Top

Deze website gebruikt cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te kunnen garanderen. Door op "Aanvaarden" te klikken, stemt u in met het gebruik van cookies. Wanneer u bepaalde cookies wilt uitsluiten, klikt u op hier. Meer informatie over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens vindt u in onze Gebruiksvoorwaarden en Gegevensbeschermingsinformatie.

Aanvaarden